Bra resultat och starka nyckeltal år 2021

År 2021 års totalavkastning uppgick till 17,8 % (5,6 %). Totala placeringstillgångar var 25,6 miljarder kronor (21,9 mdr).
Solvensgraden uppgick till 243 % (198 %). Förvaltningskostnadsprocenten uppgick till 0,16 % (0,19 %).