Dags att årsrapportera

Rapportering av pensionsgrundande händelser för 2019 ska ske under perioden 14-28 januari.
Rapporteringen sker i administrationsverktyget SKAPA

Ytterligare information hittar du via länkarna nedan.

Filer

Årsrapportering