Din pension 2018

I januari varje år räknar vi om din pension. Pensionen ändras beroende på vilket pensionsavtal som gällde för dig när du gick i pension. Vi vet att det kan vara krångligt att komma ihåg vilket pensionsavtal som gällde så vi delar upp informationen beroende på när du är född. Det stämmer i de allra flesta fall.

Tjänstepension

Född 1937 och tidigare

För dig som gick i pension till och med 2002 gällde ett så kallat bruttosystem. Det innebär att en total bruttopensionsnivå anges i avtalet. Den totala bruttopensionsnivån ändras med prisbasbeloppsförändringen. Prisbasbeloppet höjs med 1,6 procent 2018. Från den totala bruttopensionsnivån dras den allmänna pensionen av och resterande del blir en kompletterande tjänstepension som Kyrkans pensionskassa betalar ut till dig. Den kompletterande tjänstepensionen kommer för de flesta att sänkas. Hur stor sänkningen blir varierar.

Född 1938 och senare

Du kan ha både en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd tjänstepension.

Den avgiftsbestämda tjänstepensionen påverkas inte av basbeloppsändringarna utan beloppet förändras utifrån tidigare återbetalningsränta. Återbäring är inte en garanti utan kan både öka och minska.

Den förmånsbestämda tjänstepensionen för dig som är född 1938 och senare höjs för de flesta med 1,6 procent

Allmän pension

Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 1,0 procent. För dig som enbart har garantipension höjs den med 1,6 procent. Du hittar mer information om den allmänna pensionen på Pensionsmyndighetens webbplats.