Finansinspektionen har per den 4 november godkänt ombildning till tjänstepensionsförening

Finansinspektionen har per den 4 november beviljat tillstånd från och med den 1 januari 2021 till omvandling för Kyrkans pensionskassa att driva tjänstepensionsverksamhet i form av tjänstepensionsförening i enlighet med ny lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag.