Förändrad återbäringsränta

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 13 november att för premiebestämda pensioner höja återbäringsräntan från 4 % till 6 %. Från och med 1 januari 2021.Konsolideringsgraden i premiebestämd försäkring uppgick per den 30 september till 116 % och målkonsolideringen är 107 %.