Förändrad återbäringsränta

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 13 oktober att för premiebestämda pensioner höja återbäringsräntan från 8 % till 11 % från och med 1 januari 2022. Konsolideringsgraden i premiebestämd försäkring uppgick per 31 augusti till 128 % och målkonsolideringen är 107 %.