Förändrad återbäringsränta

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 19 maj att för premiebestämda pensioner sänka återbäringsräntan från 11 % till 7 % från och med 1 juli 2022. Konsolideringsgraden i premiebestämd försäkring uppgick vid beslutet till 116 % och målkonsolideringen är 107 %.