Förändrad återbäringsränta

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 13 oktober 2023 att för premiebestämda pensioner sänka återbäringsräntan från 7 % till 6 % från och med 1
december år 2023.