Uppdaterad hantering av personuppgifter

Kyrkans pensionskassa har uppdaterat informationen kring hantering av personuppgifter, läs mer här