Kompensation för sänkt pension och höjd garantinivå

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) och de fackliga motparterna har tidigare kommit överens om förändringar i pensionsavtalet PA-KL. Överenskommelsen omfattar bland annat kompensation för de som fick en sänkt pension 2018 och en höjd garantinivå. De som berörs av förändringen meddelas via brev från Kyrkans pensionskassa.

Kompensation för sänkt pension 2018

En tillfällig kompensation som avser år 2018 utbetalas till individer som fick en sänkt pension från och med januari 2018. Kompensationen utbetalas den 18 juli 2018 med retroaktiv ersättning från och med januari 2018.

 

Höjd garantinivå

Från och med juli 2017 höjs garantinivån i PA-KL. Ersättningen höjs från 100 kronor per månad till 1200 kronor per månad. De som är berörda av den höjda garantinivån får retroaktiv ersättning från och med juli 2017. Utbetalning inklusive retroaktiv ersättning kommer att ske den 18 juli 2018.