Kyrkans pensionskassas totalavkastning 9,0% under år 2017

Kyrkans pensionskassa hade en totalavkastning på 9,0 procent under år 2017,
(9,8 procent år 2016). Solvensgraden ökade under år 2017 till totalt 185 %,
(171 % år 2016). De totala tillgångarna ökade till 17,7 miljarder kronor,
(16,1 miljarder kronor år 2016).