Kyrkans pensions totalavkastning för 2023

Kyrkans pensions totalavkastning för år 2023 uppgick till + 7,6 % (-4,0 %). Kyrkans pensions genomsnittliga avkastningen de senaste fem åren är + 8,6 % och branschsnittet för de senaste fem åren uppgår till + 6,2 %. Kyrkans pensions genomsnittliga solvensgrad uppgick till 251 % (262 %). Kyrkans pensions totala kapital uppgick till 25 812 Mkr (24 264).