Kyrkans pensionskassa byter namn till Kyrkans pension

Kyrkans pensionskassa fick den 4 november 2020 tillstånd att bedriva verksamhet enligt den nya tjänstepensionslagstiftningen och byter därför namn till Kyrkans pension.