minPension

Svenska kyrkans nya tjänstepensionsavtal, TPA18 är nu implementerat på minPension. Förändringen berör cirka 20.000 av minPensions användare som är anställda inom Svenska kyrkan och födda 1959 eller senare. Medarbetare och tidigare anställda inom Svenska kyrkan, födda 1958 och tidigare, ligger kvar i det gamla avtalet, KAP-KL Svenska kyrkan och berörs inte att avtalsförändringarna på minPension.

Kyrkans pensionskassa har tagit ett steg mot nästa generations pensionsinformation
I samband med att det nya avtalet implementerades deltog Kyrkans pensionskassa i framtagandet av en ny modell att visa premiebestämda pensioner på minPension. Den nya modellen gör det möjligt för en anställd inom Svenska kyrkan att utöver den totala summan av premiepensionen hos ett visst bolag också se månadsbeloppet av den premiebestämda pensionen i tjänstepensionsinnehavet. I framtiden kommer alla minPensions användare kunna se sina premiebestämda pensioner enligt modellen.