Ny återbäringsränta

Kyrkans pensions styrelse beslutade på ordinarie styrelsemöte den 27 november att för premiebestämda pensioner ska återbäringsräntan, (inklusive
garantiränta), sänkas från 6 % till 5 % från och med 1 januari 2024.