Ny investering i infrastruktur

Kyrkans pension har investerat 70 miljoner Euro i Storebrand Infrastructure Fund.

Storebrand, PKA och Pensam har skapat en gemensam infrastrukturplattform, AIP Management. Strategin är ”Sustainable Core Infrastructure”. Primärt brown-field, dvs redan färdiga anläggningar som man sedan äger under en lång period. Fokus på Europa och USA.

Fokussegment är energi, transport, kommunikationer, vatten och avfallshantering samt social infrastruktur.

ESG och hållbarhetsfrågor är en central del av hela investerings- och ägandeprocessen. AIP har åtagit sig att följa ett flertal internationella ESG principer såsom exempelvis UNPRI, UN Global Compact, GRESB, och TCFD. Dessutom måste alla investeringar vara i linje med Kyrkans pensions och Storebrands ESG policy.