Ny Riskansvarig

Kyrkans pension har anställt David Lindenstrand som Riskansvarig. Tjänsten är nyinrättad och innebär operativt ansvar för systemet för riskhantering.
David har en doktorsexamen i Matematisk statistik vid Stockholms Universitet samt är dessutom diplomerad finansanalytiker CEFA vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bland Davids tidigare erfarenheter kan nämnas:
• Sex års erfarenhet som kvantitativ riskanalytiker hos AFA Kapitalförvaltning
• Flera års erfarenhet av att arbeta med regelverk kopplade till försäkring både hos Folksam, FCG och Bearing Point.
• Arbetar i dag med implementering av mjukvara för regelverksrapportering tillsammans med kunder inom bank och försäkring Bearing Point

David kommer tillträda sin tjänst i september.