Omräkning av premier för timanställda

Omräkning kommer att ske för det personer som haft en timanställning under 2018.
Tidigare beräkning med premier över tak kommer att krediteras.

Har ni redan betalat fakturan för premiebestämd tjänstepension kommer ni få tillbaka premierna via KOB:en, datum ej fastställt.
Om ni ännu inte har betalat fakturan kan ni dra av krediteringen på det fakturerade beloppet.

Ni kommer att se krediterat belopp i SKAPA från 27 mars.