Pensionsbesked

Nu finns pensionsbesked med aktuellt värde per 2020-12-31 på Mina sidor.

Vilka får pensionsbesked

  • Du som har en anställning eller har haft en anställning inom Svenska kyrkan.
  • Du som har en pågående pensionsutbetalning från Kyrkans pension.
  • Du som får en utbetalning av efterlevandeskydd från Kyrkans pension.
  • Du som omfattas av äldre kollektivavtal via en tidigare anställning i Svenska kyrkan.

Pensionsbesked uppdateras under Mina sidor enligt ovan ordningsföljd.

Vad visas i Pensionsbesked

I ditt Pensionsbesked ser du bland annat hur ditt pensionskapital har förändrats och hur mycket premier som har betalts in under det gångna året.

Du ser värdet på din pensionsförmån och du får även en prognos över hur din framtida pension kan se ut. Där visas även vilket efterlevandeskydd som gäller för dig.