Premierabatt på 100 % för tredje året i rad

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 30 november om en premierabatt på
100 % för förmånsbestämda pensioner, för tredje året i rad, avseende inkomstår 2021 och faktureringsår 2022.