Rapportera överenskommen lön

I årsrapporteringen från er finns en eller flera nyanställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp och som därmed kan ha rätt till en förmånsbestämd tjänstepension. För att kunna beräkna förmånen behöver vi veta den överenskomna månadslönen vid anställningens början samt utgivna pensionsgrundande tillägg från och med anställningens startdatum och 12 månader framåt.
Rapporteringen görs i vårt administrationssystem SKAPA. Där hittar ni vilka anställda som vi behöver uppgifter på.

Vi har skickat ut mail och brev till samtliga arbetsgivare som berörs.

Det är viktigt att vi snarast möjligt får uppgifterna från er för att kunna fakturera den förmånsbestämda tjänstepensionen.
Läs mer under frågor och svar angående överenskommen lön och pensionsgrundande lön.