Tillståndsansökan inskickad

Kyrkans pensionskassa har den 1 april i år skickat in ansökan om tillstånd till omvandling för Kyrkans pensionskassa att driva tjänstepensionsverksamhet i form av tjänstepensionsförening i enlighet med ny lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag till Finansinspektionen.