Tillståndsansökan till tjänstepensionsförening

På ett extrainsatt fullmäktige den 18 december beslutades att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om nytt tillstånd för Kyrkans pensionskassa att driva
tjänstepensionsverksamhet i form av tjänstepensionsförening i enlighet med ny lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag