Totalavkastning år 2019

Totalavkastningen för år 2019 blev 16,2%.
Solvensen steg till 194%.
Kapitalet steg till knappt 21 miljarder.