Totalavkastning 2022

Kyrkans pensions totalavkastning år 2022 uppgick till -4,0 % (+17,8 %). Solvensgraden uppgick till 262 % (243 %). Totala tillgångar uppgick till 24,3 mdr (25,6 mdr).