Värdebesked

Årets värdebesked med aktuellt värde per 2017-12-31 finns nu på Mina sidor.
I värdebeskedet visas även prognos samt information om efterlevandeskydd. För personer som är födda 1959 eller senare och omfattas av tjänstepensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan finns nyheter i årets värdebesked.

  • Den Avgiftsbestämda tjänstepensionen heter nu Premiebestämd ålderspension.
  • Den som tidigare hade en förmånsbestämd livränta har ett fribrev från tidigare avtal.
  • Prognosen på Premiebestämd ålderspension beräknas på 4,5 % avsättning på pensionsgrundande lön under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % avsättning på lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

Läs mer under frågor och svar – värdebesked