Vi utökar vårt engagemang i samhällsfastigheter

Kyrkans pension utökar sitt engagemang i samhällsfastigheter genom ytterligare förvärv i Fastighets AB Stenvalvet

Läs mer under https://stenvalvet.se/andrade-agarforhallanden-i-fastighets-ab-stenvalvet-publ/