”Det finns hela tiden nya utmaningar och nytt att lära”

När Claudia Philipsson började som finanscontroller på Kyrkans pensionskassa utökades teamet på huvudkontoret
från tre till fyra. Idag, tio år senare, är man sex personer.
– Det har hänt jättemycket under de här åren. Vi har tagit hem verksamhetsområden som tidigare var utlagda på externa leverantörer
och det förvaltade kapitalet har passerat både 10 och 20 miljarder kronor, berättar Claudia.

Hennes tjänst, som var helt ny när hon började på pensionskassan, har hela tiden utvecklats och breddats. Idag arbetar hon som ansvarig för avdelningen ekonomi och finans, en roll med ett mer övergripande ansvar.

EN VIKTIG DEL i jobbet är att säkerställa att Kyrkans pensionskassa följer lagar och regler och håller sig inom sina ekonomiska ramar.

– Jag har ett samordningsansvar, både internt och externt. Vi har till exempel verksamhetsområdena försäkring och kapitalförvaltning, som levererar ekonomiska underlag till oss. Eftersom de områdena är utlagda till underleverantörer är det viktigt att vi har tydliga uppdragsavtal och processer och följer upp deras arbete. Det ingår i mina arbetsuppgifter, förklarar Claudia.

– Jag har också ansvar för ekonomi och finans internt hos oss, det vill säga det arbete som jag och min kollega Maarit Langerfors utför. Vi gör alla bokslut och den finansiella och ekonomiska rapportering som ska skickas till myndigheter och till pensionskassans styrelse.

DE SENASTE ÅREN har mycket tid gått till bevakning, förberedelser och implementering av det nya regelverk för tjänstepensionsföretag som Kyrkans pensionskassa omfattas av från och med 2021.

– Det har varit intensiva perioder, bland annat när vi skulle skicka in ansökan om att få ombildas till en tjänstepensionsförening. Vi har sett över våra riktlinjer och arbetat med att anpassa våra IT-system inför kraven på en mer omfattande rapportering, säger Claudia.

Men nu, efter tio år med övergångsregler och ovisshet om vilka krav som ska komma, är den nya lagen på plats och Kyrkans pensionskassa har fått sin tillståndsansökan beviljad.

– Nu jobbar vi för fullt för att kunna rapportera enligt det nya regelverket under 2021, säger Claudia.

PÅ EN LITEN arbetsplats som Kyrkan pension hamnar man centralt i organisationen och får inblick i alla verksamhetsområden.

– Det är en stor fördel. Jag tycker om att lära mig nya saker och utvecklas, det är det som gör mitt jobb så roligt. Under mina år på pensionskassan har jag bland annat fått en bredare kunskap om försäkring, risk och aktuariella frågor, säger Claudia.

Intresset för ekonomi har alltid funnits där, så valet av utbildning föll sig naturligt.

– Det är roligt att jobba med för området är så stort. Bara på två olika arbetsplatser kan en ekonomifunktion se helt olika ut. Och man kan aldrig säga att man kan allting, det finns hela tiden nya utmaningar och nytt att lära.

FAKTA CLAUDIA PHILIPSSON

Ålder: 51 år.

Familj: Gift med Mikael, barnen Denise, 27, och Daniel, 24 år. Barnbarnet Nicole, 2 år.

Bor: I villa på Ingarö i Stockholms skärgård.

Gör: Ansvarig ekonomi och finans/CFO.

Utbildning: IHM Business School, DIHM Ekonomi, juridikstudier vid Stockholms universitet.

Intressen: Resa, träna och umgås med familj och vänner.