”Jag ser mig som en sammanhållande länk”

Efter 30 år i Svenska kyrkan tog Birgitta Ödmark 2019 steget och blev vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao). Den här mandatperioden är hon ny ordinarie ledamot i Kyrkans pensions styrelse och arbetsutskott.

– Pensionerna är ett av de absolut viktigaste områdena som Skao har ansvar för, säger hon.

Text: Monica Forsberg  Bild: Kristofer Hedlund

Birgitta Ödmark, som har sina rötter i norra Dalarna, utbildade sig till jurist i Uppsala och efter examen 1988 fick hon sin första anställning på domkapitlet i Uppsala stift.

– Tillfälligheter gjorde att jag kom till Svenska Kyrkan, och det blev början på en lång livsresa och yrkeskarriär, säger Birgitta Ödmark, som har jobbat med i stort sett alla juridiska arbetsuppgifter som finns på stiftsnivå.

Efter 15 år som stiftsjurist med ansvar för förvaltningen av den skog och mark som ingår i Prästlönetillgångarna i Stockholms stift, fick hon 2003 jobbet som stiftsdirektor.  

– Jag var förhållandevis ung när jag blev chef och hade ett väldigt bra stöd från mina chefer, biskoparna Caroline Krook och Eva Brunne. De trodde på mig och gav mig möjlighet att växa och utvecklas. Att kunna bli kvar hos samma arbetsgivare, men byta uppdrag och fokusområden, gjorde mitt jobb otroligt stimulerande och utmanande. Samtidigt gick Svenska kyrkan igenom en enorm utveckling under de här åren, säger Birgitta Ödmark.

 

I september 2019 började hon som vd på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao. Nu ligger fokus på arbetsgivarrollen med allt vad den innebär, från kollektivavtal, arbetsrätt och arbetsmiljö till omställningsfrågor och kompetensutveckling inom ramen för Kyrkans trygghetsråd – och inte minst pensionsfrågor.

– När jag kom till Skao hade jag inte arbetat med pensionsfrågor tidigare, så jag fick sätta mig i skolbänken. Det är ett komplext område och otroligt mycket lagar och förordningar att hålla reda på, men jag fick en väldigt bra introduktion av min företrädare Helen Källholm, säger Birgitta Ödmark.

Som tidigare ledamot för stiftens räkning i Kyrkans pensions fullmäktige har hon följt tjänstepensionsföreningen hela vägen sedan starten, så helt nya är pensionsfrågorna inte för henne.

– Då hade jag ett annat fokus och kunde vila i tryggheten att ärendena var beredda av styrelsen. Att kliva in och ta styrelseansvar – det behövs mer kunskap för att axla den rollen och jag har jobbat hårt för att sätta mig in i allt som uppdraget kräver, säger Birgitta Ödmark.

Efter en mandatperiod som ersättare har hon nu tagit plats som ordinarie ledamot i Kyrkans pensions styrelse och arbetsutskott.

– Att se till att våra pensioner förvaltas väl och på ett långsiktigt hållbart sätt för både arbetsgivare och arbetstagare, det är en jätteviktig uppgift, säger Birgitta Ödmark. 

Hon beskriver sin roll som styrelseledamot som den sammankopplande länken mellan Kyrkans pension och arbetsgivarorganisationens styrelse.

– Det handlar om att informera och ta frågor vidare: Är det här något vi behöver bevaka? Kan vi frågan tillräckligt bra eller behöver vi fördjupa oss mer? Ibland räcker inte min kunskap till och då tar vi hjälp av specialister för att vi som sitter på arbetsgivarorganisationens mandat ska vara trygga med frågorna, förklarar Birgitta Ödmark.

Drivkraften i styrelsearbetet är att göra nytta för sin uppdragsgivare, det vill säga alla Svenska kyrkans församlingar, pastorat, stift och den nationella nivån. 

Att trygga pensionskapitalet som arbetsgivarna har betalat in för nuvarande och blivande pensionärer och se till att Kyrkans pension håller sig inom alla lagar, föreskrifter och regler som gäller för branschen – det är styrelsens uppdrag. 

– Jag är ganska orädd när det gäller att driva frågor och göra förändringar om det är något jag tror på. Jag har alltid arbetsgivarnas bästa i fokus, men när man sitter i en styrelse gäller det också att vara diplomatisk och kunna lyfta blicken för att nå resultat. Om arbetstagarna är av en åsikt och vi av en annan, då kan vi inte få vår vilja igenom rakt av, utan man måste kunna förhandla och mötas, säger Birgitta Ödmark. 

Bildtext: Birgitta Ödmark, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, beskriver sig som spindeln i nätet mellan Kyrkans pension och arbetsgivarorganisationens styrelse.

Fakta Birgitta Ödmark

Ålder: 59 år.

Familj: Sambon Johan och tre vuxna söner. 

Bor: I lägenhet i Kallfors utanför Södertälje.

Gör: Vd Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, ledamot i Kyrkans pensions arbetsutskott och styrelse.

Invald i styrelsen: 2021.

Utbildning: Juristutbildning (jur. kand.) vid Uppsala universitet. 

Intressen: Tennis, padel och skidåkning, att umgås med mina barn och deras familjer.