”Mitt arbete påverkar många människor”

Fredrik Löfgren är ny ansvarig för aktuariefunktionen på Kyrkans pension. Hans uppgift är att värdera pensionsåtagandena – det vill säga att ta fram beräkningsmodeller och bidra till att säkerställa att Kyrkans pensions tillgångar är stora nog för att kunna betala ut de försäkrades tjänstepensioner den dagen det är dags.
– Eftersom omvärlden förändras är det ett ständigt pågående arbete, säger Fredrik.

Text: Monica Forsberg  Bild: Kristofer Hedlund

I augusti 2022 tog han över som ordinarie aktuariefunktion på Kyrkans pension.

– Då hade jag varit backup till Richard Blom, som hade rollen tidigare och som nu är biträdande, under ett år. Det var ett bra sätt att komma in i arbetet, säger Fredrik, som har arbetat med aktuariella frågor i drygt 20 år.

Men, det började med siffror och matte. När Fredrik sökte till den 4-åriga utbildningen i matematisk statistik vid Umeå universitet hade han inga konkreta framtidsplaner.

– Det var intresset som styrde, jag visste inte ens att det fanns ett yrke som hette aktuarie då, men ungefär halvvägs in i utbildningen fick jag upp ögonen för möjligheten att jobba inom försäkringsbranschen, berättar Fredrik.

Efter examen lämnade han Norrland för Stockholm och fick sin första aktuarietjänst på KP Pension & Försäkring. Samtidigt kompletterade Fredrik sin utbildning med fristående kurser i försäkringsmatematik och försäkringsjuridik för att bli behörig att ta uppdrag som ansvarig för aktuariefunktionen hos försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

– Jag har bland annat jobbat på SPP Liv och Handelsbanken Liv och sedan ungefär tio år tillbaka är jag konsult i egen regi. 

Men vad gör då en aktuarie?

– För att tjänstepensionsföretag som Kyrkans pension ska kunna betala ut de pensioner som har utlovats behöver de ha koll på värdet på sina åtaganden. Min uppgift är att ta fram statistiska beräkningar för att säkerställa att tillgångarna, alltså de premier som betalas in, motsvarar pensionsåtagandena. Det behöver också finnas utrymme för att klara av exempelvis finansiella upp- och nedgångar och olika försäkringsrisker, förklarar Fredrik Löfgren. 

För Kyrkans pensions del är livslängd en viktig faktor att väga in. För ju längre vi lever, desto mer pension ska betalas ut under längre tid.

– Det gäller att följa upp livslängder löpande. Vi lever längre för varje generation och det behöver vi ta hänsyn till när vi beräknar premierna som ska täcka de framtida pensionsutbetalningarna. Att bestämma premien för en anställd som är 30 år idag och ska ha en livsvarig utbetalning från 65 års ålder, det är en lång horisont, både när det gäller livslängd och framtida avkastning på placeringarna, säger Fredrik.

Alla beräkningar görs i Kyrkans pensions IT-system SKAPA och Fredrik har ett nära samarbete med Bengt Berglund och Robert Falk på Xlent, som ansvarar för Kyrkans pensions IT-drift, systemförvaltning och utveckling.

– Jag specificerar hur beräkningarna ska gå till, men ska inte själv utföra dem. Min roll som aktuarie är att rekommendera, övervaka och följa upp. När det är dags att göra en ändring i de matematiska modellerna är det därför ovärderligt att ha en bra kontakt med de som förvaltar systemet och gör kodförändringarna, säger Fredrik. 

Fyra gånger varje år har man försäkringstekniskt forum, då träffas Fredrik, Bengt och Robert för att diskutera aktuariella frågor.

– Då tar vi upp allt som har med beräkningar att göra. Just nu håller vi till exempel på och undersöker ett eventuellt byte av dödlighetsantaganden i systemet, berättar Robert Falk.

– Det kan också handla om att Finansinspektionen har flaggat för nya krav och vi behöver titta på hur det påverkar Kyrkans pension, säger Bengt Berglund.

Ett gemensamt utvecklingsprojekt under det senaste året har varit att komplettera systemstödet så att rapporter genereras direkt av IT-systemet.

– Det handlar både om myndighetsrapportering och internrapportering, som aktuarien tidigare har tagit fram. Rapporteringen har varit väldigt tidskrävande, så det underlättar mycket, berättar Bengt.

Tjänstepensionsverksamhet styrs till stor del av EU-gemensamma regleringar och som aktuarie är Fredrik med och ser till att Kyrkans pension följer de lagar och regler som finns.

– Jag läser mycket paragrafer. Det blir en hel del jobb med riktlinjer, dokumentation och rapportering, att ha koll på vad som är på gång, följa upp lagändringar och tolka hur de ska tillämpas i Kyrkans pensions verksamhet.

Vad har du för drivkrafter i jobbet?

– Som aktuariefunktion väljer du inte sida. Jag ska inte bara göra det som är bäst för Kyrkans pension som tjänstepensionsföretag, utan också se till de försäkrades och försäkringstagarnas bästa. Aktuarien fungerar som en garant för att allt sköts på ett sunt sätt och fungerar som det ska. Försäkringar, och inte minst pensioner, är en väldigt viktig samhällsfunktion och mitt arbete påverkar många människor varje dag – det är en stor drivkraft.

Fredrik Löfgren är aktuariefunktion på Kyrkans pension. “Jag gillar utmaningen att göra siffror och beräkningsmodeller begripliga, att försöka kommunicera mitt budskap på ett sätt som går att förstå även om du inte är matematiker och jobbar med det här varje dag”.

Fakta » Fredrik Löfgren

Ålder: 49 år.

Familj: Gift med Madeleine, barnen Wilhelmina, 8 år, och Theodore, 10 år.

Bor: I villa i Huddinge.

Gör: Akturariefunktion på Kyrkans pension.

Utbildning: Filosofie magisterexamen i matematisk statistik, kurser inom försäkringsmatematik, finansiell matematik och försäkringsjuridik.

Intressen: ”Träna löpning och styrketräning. Jag är ett stort hockeyfan, att titta på hockey och följa min sons hockeyspelande, är ett stort intresse. Jag har även blivit ett basketfan genom min dotters idrottande.”