Tjänstepension – så funkar det i praktiken

Alla som jobbar i Svenska kyrkan har tjänstepension. Varje år betalar din arbetsgivare in pensionspremier till Kyrkans pension, som placerar pengarna för att du ska få så bra avkastning som möjligt på ditt pensionskapital.

På minpension.se kan du göra en prognos på pensionens olika delar, allmän pension, tjänstepension och eget sparande.

Hur ser din pensionsmacka ut?

Din pension består av flera delar. Den allmänna pensionen är brödet. Du som är anställd inom Svenska kyrkan har också en kollektivavtalad tjänstepension. Den är pålägget på mackan. Vill du ha en extra lyxig pensionsmacka? Då kan det vara bra att ha ett eget sparande också. Hur stor just din macka blir beror på hur mycket du tjänar och hur länge du jobbar.

Allmän pension

Den allmänna pensionen kommer från staten och betalas ut av Pensionsmyndigheten. Du tjänar ihop till pensionen när du arbetar, har arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning.

Den allmänna pensionen består av flera delar: inkomstpension, inkomstpensionstillägg, premiepension och garantipension. Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till den allmänna pensionen.

Inkomstpension, inkomstpensionstillägg & garantipension

Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst till inkomstpensionen. Till inkomstpensionen kan ett inkomstpensionstillägg betalas ut. Det är en ny förmån från och med 1 september 2021.

Garantipensionen är ett grundskydd för dig som har haft en låg eller ingen inkomst alls under livet.

Premiepension

Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till din premiepension. Det här är den delen av den allmänna pensionen som du kan påverka själv genom att välja vilka fonder dina pengar ska placeras i. Gör du inget val placeras pengarna i statens alternativ, fondportföljen AP7 Såfa.

Tjänstepension

Alla anställda inom Svenska kyrkan har en kollektivavtalad tjänstepension. Det är en löneförmån och en viktig del av den totala pensionen. Din arbetsgivare betalar in pengar till tjänstepensionen under hela tiden du är anställd – även när du är sjuk, föräldraledig eller har ledigt för fackligt uppdrag.

För dig som är född 1959 eller senare gäller Svenska kyrkans tjänstepensionsavtal TPA 18. Pensionspremien är 4,5 procent av din inkomst upp till intjänandetaket vid 42 625 kronor i månaden (2021). Om du har en lön över den gränsen, så är premien 30 procent på den delen av lönen. Om du är född 1958 eller tidigare så har du däremot en förmånsbestämd tjänstepension på den delen av lönen.

Kyrkans pension har den viktiga uppgiften att investera dina pensionspengar och se till att du får så god avkastning som möjligt till en begränsad risk. Hur stor tjänstepensionen blir beror på storleken på ditt pensionskapital när det är dags att gå i pension. I ditt pensionsbesked på Mina sidor kan du se en prognos på din tjänstepension.

Eget sparande

Vill du dryga ut din framtida pension, så kan du komplettera med någon form av eget sparande. Du som omfattas av TPA 18 Svenska kyrkan kan till exempel komma överens med din arbetsgivare om att byta en del av bruttolönen mot en inbetalning till din tjänstepension, så kallad löneväxling. Löneväxlat belopp ska placeras i Kyrkans pension.

Gå in på minpension.se och gör en pensionsprognos, så får du en uppfattning om hur din ekonomi som pensionär kan bli.