”Våra pensionärer ska kunna ha ett gott liv”

Att förvalta andras tjänstepensionspengar är ett stort ansvar, inte minst i osäkra tider som dessa. För Inger Hjärtström, vice ordförande i Kyrkans pensions styrelse, är den största drivkraften att alla Svenska kyrkans anställda ska ha det bra när de går i pension.
– Det finns så många hängivna och lojala medarbetare, de är värda en schyst pension den dagen de slutar jobba – och gärna en liten guldkant, säger hon.

Text: Monica Forsberg  Bild: Kristofer Hedlund

Tjänstepension och försäkringar, det kan låta krångligt, men enligt Inger Hjärtström är det ett otroligt spännande område att arbeta med.

– Många tycker att det här med pensioner är för komplicerat och svårt att sätta sig in i, men kommer man bara över den tröskeln så är det jättekul och intressant, säger Inger som i många år arbetade med att förhandla fram pensions- och försäkringsavtal på central nivå för Kommunals medlemmar.

Allt började på Linköpings sjukhus där hon jobbade som undersköterska på 1980-talet. 

– Jag har alltid sagt vad jag tycker och engagerade mig tidigt i facket. Det ena uppdraget ledde till det andra och så fick jag möjligheten att utbilda mig till ombudsman via Kommunal, berättar hon. 

Arbetet som ombudsman i Östergötland tog henne vidare till förbundskontoret i Stockholm och 2007 fick hon frågan om hon ville bli suppleant i dåvarande Kyrkans pensionskassas styrelse. 

– Jag har gått från ersättare till ordinarie ledamot och vice ordförande. Det är ett oerhört viktigt uppdrag att få representera de försäkrade och förvalta deras tjänstepensionspengar på bästa sätt.

Under Inger Hjärtströms 15 år i styrelsen har mycket hänt och det förvaltade kapitalet är idag mer än tre gånger så stort som när hon valdes in 2007. Genom åren har styrelsen kontinuerligt arbetat med att utveckla verksamheten och hitta nya investeringar.

– Det har verkligen varit en resa och många svåra beslut. Jag var till exempel med när vi började investera i fastigheter, det var ett stort steg som innebar en hel del vånda och sömnlösa nätter. Skulle vi våga – och skulle det funka? Men det gick bra och vi är väldigt stolta över den verksamheten som idag heter Stenvalvet, där vi framför allt investerar i samhällsfastigheter. Det är ett sätt att diversifiera vår tillgångsportfölj och inte lägga alla ägg i en korg, förklarar Inger.

Nya regelverk från EU och Finansinspektionen har gjort att styrelsens arbetsuppgifter har blivit fler och mer tidskrävande de senaste åren.

– Det är mycket mer rapportering och dokumentation idag, till exempel riktlinjer inom olika områden som ska uppdateras årligen. Kyrkans pension har en ganska stor del av verksamheten outsourcad och våra underleverantörer måste också uppfylla alla krav. Det är vårt ansvar i styrelsen att ha koll på, så vi måste verkligen vara på tårna. 

När Svenska kyrkan skildes från staten vid millennieskiftet bildades Kyrkans pensionskassa för att trygga de anställdas tjänstepension. Styrelsen består av representanter från de anställdas fackförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

– Som anställd i Svenska kyrkan kan du inte själv välja hur ditt pensionskapital ska förvaltas, utan vår kapitalförvaltning ska se till att pengarna växer. Det är ett väldigt stort ansvar – och kan vi inte leva upp till det så har vi inget existensberättigande, konstaterar Inger Hjärtström.

Hittills har det i alla fall gått vägen. I branschjämförelser är Kyrkans pension år efter år bland de bästa.

– Min ambition är att vi ska ligga i framkant och ha en minst lika bra avkastning som andra tjänstepensionsförvaltare, så att de som arbetar inom kyrkan får det bra den dagen de slutar jobba.

Hur ser du på Kyrkans pensions framtid?

– Jag tror att framtiden är ljus. Vi har en stabil verksamhet och en robust finansiell ställning, som gör att vi inte påverkas lika fort av nedgångar på aktiemarknaden och stigande räntor som många andra. Men, det är en osäker tid och utmaningarna är stora: hög inflation, minskad kapitalavkastning och stigande räntor, allt på samma gång. Vi kan inte heller sia om vad som kommer att hända med oroligheterna i omvärlden. Det är ett oroande läge, men vi i styrelsen arbetar för att Kyrkans pension ska komma genom krisen med så lite skada skedd som möjligt. 

Fakta » Inger Hjärtström

Ålder: 66 år.

Familj: Gift med Hans-Åke, dottern Linda och två barnbarn.

Bor: I bostadsrätt i Linköping.

Gör: Pensionär (före detta ombudsman på Kommunal), vice ordförande i Kyrkans pensions styrelse. 

Invald i styrelsen: 2007

Utbildning: Arbetsrättsutbildning, Lunds universitet, undersköterskeutbildning, samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet.

Intressen: ”Resor, gärna till Italien, mat och vin är ett jättestort intresse, jag spelar lite golf och gillar att umgås med barn, barnbarn och vänner såklart!”