”Vårt uppdrag är att trygga pensionerna”

Det började i skolans elevråd och på den vägen är det. Dag Klackenberg har alltid gillat utmaningen med styrelsearbete, att hitta lösningar och kompromisser som alla parter är nöjda med. Sedan 2013 är han ordförande i Kyrkans pensionskassas styrelse.
– Det är ett väldigt stort kapital vi ansvarar för. Målet är att placera pensionskapitalet
så att kyrkans anställda får de pensioner som utlovats, säger han.

”Vi ska trygga de anställdas pensioner och se till att de får lite bättre pension än om någon annan hade förvaltat dem”, säger Dag Klackenberg, ordförande i Kyrkans pensionskassas styrelse.

21 miljarder kronor, det är onekligen ett respektingivande belopp.

En stor utmaning för pensionskassans styrelse är att hitta tillgångsslag som ger tillräcklig avkastning med dagens rekordlåga räntor.

– Vi täcker upp för det vi har lovat med räntebärande värdepapper. Sedan gäller det att leta efter andra placeringar. Vi investerar i utländska och svenska aktier, fastigheter, men funderar också på naturtillgångar som till exempel skog, berättar Dag.

Ett annat stort arbete, som styrelsen är mitt uppe i, är att lotsa pensionskassan in i det nya regelverk för tjänstepensionsföretag som kommer under 2020 och 2021.

– Vi håller på att anpassa stadgan och för ledamöterna i styrelsen och arbetsutskottet gäller det att läsa på och lära sig de nya reglerna och hur de ska tillämpas, säger Dag, som inte känner någon större oro inför förändringen.

– Jag hoppas inte att det ska påverka vårt arbete så mycket. Jag tycker att vi är väl förberedda, vi har haft seminarier för att sätta oss in i regelverket och pensionskassans anställda är pålästa. Min enda farhåga är egentligen att rapporteringsbördan till Finansinspektionen kommer att öka.

Sedan 2013 har Dag har haft ordförandeposten i Kyrkans pensionskassas styrelse, där han representerar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Han jämför styrelsen och ordförandens roll med en dirigents.

– Lagstiftningen och de finansiella marknaderna är partituret som ska spelas, och pensionskassans anställda är orkestern. Det är de som dagligen ska bevaka kapitalförvaltningen och se till att resultatet blir bra. Ett musikstycke kan ju framföras mer eller mindre njutbart, trots att man spelar efter samma partitur, säger han.

Genom åren har Dag suttit i en lång rad styrelser, nämnder och kommittéer. Det första uppdraget, som vice ordförande i Studentlitteratur, fick han som 24-åring. Drivkraften har framför allt varit att han tycker det är så roligt. 

– Jag har nog alltid varit bra på att se igenom krångliga organisationer och hjälpa företagsledningar att hitta bättre rutiner och ansvarslinjer. En annan styrka är att jag kan få stridande parter att samarbeta utan att höja rösterna. På arbetsmarknaden måste man, till skillnad från i politiken, komma överens. Det är något jag är väldigt medveten om, säger Dag.

– Humor är ett bra smörjmedel i umgänget, att kunna skämta, både med parterna och om sig själv, det kan man komma långt med.

Förutom styrelseuppdragen i Kyrkans pensionskassa, Fastighets AB Stenvalvet och Stockholms Sjukhem driver Dag tillsammans med hustrun Madeleine företaget Klackenbergs Böcker & Papper med nio bokhandlar i Stockholmstrakten. Bokhandelsbranschen finns med som en röd tråd genom hela hans yrkesliv, men han har också hunnit med 27 års anställning på UD och 12 år som vd på Svensk Handel.

– Det var en slump att jag halkade in på bokhandleriet. Jag hade precis blivit kårordförande vid Stockholms universitet och fick reda på att bokutskottet gick dåligt, förlusten var i stort sett halva omsättningen. Där och då föddes idén att starta Akademibokhandeln, berättar Dag.

Hans ambition med styrelsearbetet är att vårda Kyrkans pensionskassas varumärke och på så sätt få respekt, både hos arbetsgivarna, de anställda och i förlängningen hos omgivningen och de externa kapitalförvaltare där pensionskassan placerar sitt kapital.

– Vi kan vara väldigt nöjda, för att inte säga stolta. Under de senaste fem åren har vi varit branschbäst vad beträffar avkastningen fyra gånger och vi ligger långt över genomsnittet, men man ska inte förhäva sig när man förvaltar andras pengar, det kan hända saker när som helst.

Dag Klackenberg

Ålder: 71 år.

Familj: Gift med Madeleine, barnen Anna, 28, och Gunnar, 26 år.

Bor: I bostadsrätt i Kista, Stockholm.

Gör: Driver familjeföretaget Klackenbergs Böcker & Papper, ordförande i Kyrkans pensionskassas styrelse, styrelseuppdrag i Fastighets AB Stenvalvet och Stockholms Sjukhem.

Intressen: ”Samhällsfrågor, jag har alltid följt samhällsutvecklingen, det tror jag krävs om man ska vara en bra styrelseordförande. Ett annat stort intresse är De Svenska Historiedagarna, som jag arbetar ideellt med.”