”Vi ställer höga hållbarhetskrav”

Hållbara investeringar är en självklar del i Kyrkans pensions kapitalförvaltning. Nu höjer vi ribban ytterligare när det gäller rapportering inom hållbarhetsområdet.
– Det handlar om att tydligt visa för våra försäkrade vad vi gör och att vi bryr oss, säger David Lindenstrand, hållbarhetsansvarig på Kyrkans pension.

Text: Monica Forsberg  Bild: Kristofer Hedlund

Sedan augusti kombinerar han arbetet som riskansvarig på Kyrkans pension med rollen som hållbarhetsansvarig.

– Det föll sig ganska naturligt. Inom båda områdena är det mycket riskfrågor och rapportering, så de passar bra ihop. Det är alltid roligt att kasta sig ut och lära sig något nytt. Som riskansvarig är det fokus på siffror, och nu får jag jobba med lite mjukare värden också, säger David Lindenstrand.

På Kyrkans pension pågår just nu förberedelser för att nå nivå 8 enligt EU:s regelverk SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Disclosureförordningen, som den ofta kallas på svenska, är en del i arbetet för att EU ska bli klimatneutralt till år 2050. Målet är att öka transparensen och skapa ett enhetligt sätt att rapportera om hållbarhet.

– Vi som pensionsförvaltare ska redovisa vilka hållbarhetskrav vi ställer på oss själva och de förvaltare vi använder oss av, säger David Lindenstrand.

Beroende på vilken nivå inom SFDR man väljer ställs olika krav på vad som ska redovisas och i vilken utsträckning placeringarna ska bidra till miljömål, som till exempel minskad klimatpåverkan och biologisk mångfald. De bolag som fonderna investerar i ska dessutom följa praxis för god bolagsstyrning.

– Det är ett sätt att komma ifrån så kallad grönmålning. Det ska inte gå att marknadsföra sig som grön utan att vara det, förklarar David Lindenstrand.

Redan idag ställer Kyrkans pension tuffa hållbarhetskrav på sina externa förvaltare och undviker investeringar i bolag som producerar vapen, tobak, cannabisprodukter, alkohol, pornografi, spel om pengar eller fossila bränslen. 

– De fonder vi investerar i förändras kontinuerligt och därför screenar vi vårt innehav årligen. Då anlitar vi experter som går igenom alla fonder vi äger och tittar på vad de innehåller. Dyker det upp något oönskat innehav för vi dialog med förvaltaren, som tar frågan vidare till de underliggande bolagen, säger David Lindenstrand.

När Kyrkans pension går in i nivå 8 ökar kraven på rapportering inom hållbarhetsområdet.

– Vi kommer ställa ännu högre krav på oss själva att i detalj visa upp hur vi arbetar med hållbarhet. Det omfattar allt från förköpsinformation och årsredovisning till informationen på hemsidan, säger David Lindenstrand. 

Fakta David Lindenstrand

Ålder: 41 år.

Familj: Gift med Natalié, barnen Victoria, 10 år, och Erik, 7 år.

Bor: I lägenhet i Nacka.

Gör: Riskansvarig/CRO och hållbarhetsansvarig/CSO på Kyrkans pension.

Utbildning: Doktorsexamen i matematisk statistik vid Stockholms universitet, diplomerad finansanalytiker CEFA vid Handelshögskolan i Stockholm.

Intressen: Familjen och träning.