Fakturering

Fakturering av 2018 års pensionsgrundnade händelser;

Premie och/eller avgiftsbestämd tjänstepension faktureras den 15:e februari förutsatt att uppgifterna rapporterats in i tid till oss. De arbetsgivare som rapporterat för sent får sin faktura 22:a mars.

För de anställda som tillhör pensionsavtalet KAP-KL och har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp fakturerar vi eventuellt förmånsbestämd tjänstepension, denna förmån faktureras 4 gånger under året. Första faktureringstillfället är den 22:a februari, för övriga datum läs här.

Riskpremien grundar sig på 2018 års inrapporterade löner men fakturan avser 2019. Det innebär att dem som nyanställs 2019 inte faktureras första året samtidigt så faktureras personer som avslutat sin tjänst under 2018. Riskpremien faktureras den 8:e mars. Mer information gällande riskpremien hittar du här.

Samtliga fakturor och specifikationer finns att hämta i SKAPA.

Vid obetald faktura skickar Kyrkans pensionskassa ut två betalningspåminnelser, därefter går ärendet vidare till inkasso.
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen från fakturans förfallodag.