Utskick från Kyrkans pension

Kyrkans pension kommer skicka brev till samtliga pensionärer gällande bankkontouppgifter. Från 1:a januari 2022 kommer Kyrkans pension att ansvara för kontouppgifterna, fram till sista december 2021 är det Nordea som har hand om dessa. Läs mer här

Har du fått ett brev från oss så ska du skicka in detta i medföljande svarskuvert till Strömberg som är en samarbetspart till Kyrkans pension.  Har du frågor gällande utskicket är du välkommen att kontakta kundservice på 020-554535