Vi har fokus på långsiktiga och hållbara investeringar

”Vi har fokus på långsiktiga och hållbara investeringar”
Drygt 25 miljarder kronor – så stort är pensionskapitalet som Kyrkans pension förvaltar åt sina medlemmar. Uppdraget är att placera pengarna så att en god avkastning skapas, men till en begränsad risk.

– Vår starka balansräkning gör att vi kan arbeta långsiktigt och bygga upp en diversifierad portfölj, som klarar både upp- och nedgångar över tid, säger Robert Johnsson, kapitalförvaltningsansvarig på Kyrkans pension.

Efter 25 år inom finanssektorn har han hunnit se flera konjunkturcykler komma och gå.

– Jag tror att erfarenhet är viktigt för att kunna sortera bort mycket av det dagliga bruset och fokusera på det långsiktiga, för det är där Kyrkans pensions fokus ligger, säger Robert Johnsson.

Omvärldsbevakning är en viktig del i hans jobb eftersom stora händelser runt om i världen kan påverka Kyrkans pensions investeringar.

– Det är inget vanligt nio till fem-jobb, men det är väldigt stimulerande och passar mig. Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse och tycker om att hålla mig uppdaterad. Det går inte att stänga av jobbet helt, kanske kommer det en nyhet på kvällen som kan påverka tillgångspriser och marknader, då vill jag ha koll på det.

Kyrkans pensions starka finansiella ställning gör det möjligt att ligga steget före och arbeta strategiskt och långsiktigt med kapitalförvaltningen.

– Ett exempel på det är vår satsning på illikvida tillgångar, som vi har ökat successivt från cirka 10 procent av portföljen när jag började för fem år sedan till dagens 24 procent. Det minskar volatiliteten i portföljen och ger oss en stabilare avkastning, säger Robert Johnsson.

Ett annat exempel är att Kyrkans pension redan för några år sedan började titta på sätt att inflationsskydda portföljen eftersom man såg en risk att de enorma finans- och penningpolitiska stimulanserna i omvärlden på sikt skulle leda till ökad inflation. En fråga som nu aktualiserats i och med stigande inflationsförväntningar.

– Vi har valt att investera i tillgångar med någon form av inflationsskydd, till exempel infrastruktur och fastigheter. På så sätt kan vi fortsätta skapa en god avkastning över tid för Svenska kyrkans anställda.

Hållbarhet är en självklar del av Kyrkans pensions verksamhet sedan många år tillbaka och en avgörande faktor i valet av externa förvaltare.

– Vi lägger mycket tid och energi på att säkerställa att våra externa förvaltare har rätt resurser och kompetens för att integrera hållbarhet i sitt dagliga förvaltningsarbete. Det är viktigt när vi anlitar nya förvaltare och något vi kontinuerligt följer upp hos våra befintliga motparter.

Kyrkans pension strävar efter att investera i bolag som bidrar till en hållbar utveckling. Vissa sektorer, exempelvis fossil energi, väljs därför bort.

Varje år utvärderas hela investeringsportföljen av oberoende hållbarhetskonsulter. Om något bolag flaggas i genomgången tar Robert Johnsson en diskussion med förvaltaren, som får motivera varför bolaget finns med i portföljen.

– Det kan leda till att bolaget plockas bort eller att förvaltaren ställer krav på bolaget i fråga för att det ska få vara kvar. På så sätt är vi med och påverkar världen i en mer hållbar riktning, säger han.

Filosofin är att jobba nära ett mindre antal externa förvaltare i stället för att sprida ut portföljen på många olika ställen, något som är kostnadseffektivt och har underlättat arbetet under pandemin.

– Det klart att man har saknat den personliga kontakten, både med kollegor och externa motparter, men arbetet har ändå fungerat bra eftersom vi har långa relationer med våra motparter och känner varandra extremt väl.

Robert Johnsson är en av sju anställda på Kyrkans pensions huvudkontor, en liten organisation där alla arbetar nära varandra och beslutsvägarna är korta.

– Det är en stor fördel, exempelvis när vi genomför nya, komplexa investeringar och jag behöver input från flera olika kompetenser. Vi har högt i tak på kontoret och alla kan komma med inspel. Att vi har ett så starkt förvaltningsresultat, både absolut och relativt, det tror jag hänger ihop med att vi är en liten och väl sammansvetsad organisation.

 

Omvärldsbevakning är en viktig del i kapitalförvaltningsansvarige Robert Johnssons jobb.